Salgs og Leveringsbetingelser

Gældende forretningsbetingelser for Kamas – Hobro Marine

Ethvert salg fra Kamas ApS sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Før køb er kunden ansvarlig for at have læst og accepteret disse betingelser.

(salg til private er omfattet købelovens regler for forbrugerkøb hvor disse er ufravigelige) Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.

Bestilling og ordre

På www.kamas.dk/webshop kan du bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte Kamas aps på tlf. 98651257 eller kamas@kamas.dk. Når vi modtager din ordre, sender vi en e-mail, som bekræfter at vi har modtaget din ordre. Ordrer skal godkendes i vores system og vil evt. Kunne annulleres af Kamas ApS. Ordre er først bindende når begge parter har accepteret ordren. Du modtager en mail med "Ordren er under behandling" når Kamas har set og verificeret ordren. Der tages forbehold for fejl og mangler.

Betalingen for køb vil først blive trukket når ordren er godkendt og varen afsendes.

Priser

Alle priser er i webshop inkl. Moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.

Internetpriser kan variere fra priser i fysisk butik.

Leveringstid

Varer købt på www.kamas.dk/webshop vil blive forsøgt leveret indenfor 2 – 5 arbejdsdage.

Fragtomkostninger

Omkostningerne varierer alt efter forsendelsestype og varens vægt.

Vægten kan variere fra bestillingsvægt, da der kan tages hensyn til indpakning og beskyttelse.

Der leveres som standard kun til fastland og brofaste øer. Andet kan evt. aftales mod tillæg

Der tages forbehold for gældende vilkår hos fragt leverandørerne.

Ændring af salgsvilkår,

For køb af varer gælder omtalte salgs- og leveringsbetingelser. Dog med forbehold for fejl og ændringer, herunder priser.

Betalingsmetoder

Hos www.kamas.dk/webshop kan du betale med dankort, Visa-Dankort og MobilePay. Brug af betalingskort er uden ekstra gebyr.

Returnering / ombytning

Du har som privatperson jf. Loven 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder altså, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Ved køb af produkter er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Når fortrydelsesretten udnyttes, skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Det indbetalte beløb excl. Forsendelsesomkostninger tilbagebetales.

Skaffevarer tages normalt ikke retur. Accepteres returnering af Kamas beregnes et returgebyr på 25% af købsprisen, dog minimum 200 DKK.

Sådan returnerer du et produkt

Før returnering af varen skal du kontakte kamas aps for yderligere aftale omkring returneringen. Herunder hvilken konto refunderingen skal foretages til.

Reklamationsret

Alle produkter som er købt hos kamas aps af privatpersoner er naturligvis omfattet af gældende dansk købelov. Gem derfor din faktura som evt. Bilag. Købeloven giver 2 års reklamationsret på alle produkter, gældende fra modtagelsesdato. (for erhvervskunder er reklamationsretten dog 12 måneder) efter leveringen af varerne. Den 2 årige reklamationsret omfatter ikke forbrugsvarer, herunder sikringer, papirvarer, batterier mm. Køber skal straks ved varernes levering foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om varerne er behæftede med mangler og dels om varerne kun anvendes til det af køber tiltænkte formål.

Reklamation skal ske senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Mangler ved leverede varer kan alene gøres gældende overfor sælger, hvis køber giver skriftlig meddelelse herom til sælger inden for købelovens rammer.

Brugte varer: uden særlig aftale påført kontrakten/faktura yder sælger ingen garanti på brugte varer for erhvervskunder. Privatkunder er omfattet af købeloven. Leverandøren indestår ikke for skjulte fejl og mangler. Reklamation skal ske skriftligt med udførlig beskrivelse af manglen, og kopi af sælgers faktura skal vedlægges reklamationen. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare. Sælger har desuden ejendomsforbehold i varerne indtil købesummen for varerne er betalt til sælger. Sælger forbeholder sig retten til at forlange varen indleveret på sælgers værksted til reparation med fragt for købers regning. Det er købers pligt at påvise evt. “mangelfuld reparation” og sælgers ret at forsøge fejlen afhjulpet på eget værksted op til 3 gange jf. gældende regler.

Klager

Hvis du vil klage over dit køb, kontakt os på tlf. 98651257 eller e-mail: kamas@kamas.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ansvar

Motorer, både og andre maskiner eller udstyr der indleveres til service eller reparation, skal være forsikret mod brand, tyveri og hærværk af egen forsikring.

Hvis ovennævnte hændelser indtræder er det kundens egne forsikringer der skal dække.

Kamas – Hobro Marine er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare eller tjenesteydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra firmaets side, eller andre personers side, for hvem firmaet har ansvar. Efter aflevering til kunden er Kamas ikke ansvarlig for skade.

Kamas har ikke erstatningspligt for nogen skade, herunder skade, der tilføres det indleverede materiel eller dets tilbehør eller genstande, medmindre det kan godtgøres, at sådanne skade skyldes fejl eller fejlbedømmelser, som kan tilegnes Kamas som uagtsomme eller forsætlige.

Ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af kamas´ eller kamas´s leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser kamas´s mulighed for at levere. Kamas har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Kamas er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Som registreret hos kamas har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kamas via e-mail kamas@kamas.dk

GDPR OG PRIVATLIVSPOLITIK

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kamas@kamas.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af: Kamas ApS

 

For yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Kamas ApS
Lupinvej 4
9500 hobro
Tlf. 98651257
Email: kamas@kamas.dk